Total Pageviews

Wednesday, May 30, 2012

Sample Documents to be submitted to Earn Points For Master Teacher Position(Curriculum or Instructional Materials)

Department of Education
Region V
Division of Camarines Sur
Ragay District
Baya Elementary School

The Assistant Division Superintendent
Division of Camarines Sur
San Jose, Pili, Camarines Sur

Madam:
          The enclosed Innovative reviewer in Filipino III for the National Achievement Test is the output of the undersigned at the Roll - out on the utilization of the final Reading Standard and Assessment Tool (RSAT) held last December 6 - 8, 2010 at regent Hotel, Naga City that aims to uplift the academic performance of the pupils in the fortcoming National Achievement Test (NAT).
          In this connection, the undersigned would like to ask your approval on the utilization of the material in Ragay District, Division of Camarines Sur.
          Attached is the workplan for implementation.
          I hope that this request will merit your kind approval.
          Thank you.

                                                                                                           Very truly yours,
    
                                                                                                                 (Name)
                                                                                                                Master Teacher 1
                                                                                                                   

Noted:
                   _________________
                           School Head


Recommending Approval:


            ___________________                                   ___________________
                         PSDS                                                           ES - I Filipino                                               Approved:
                                                                        ____________________________
                                                                      Asst. Schools Division Superintendent
      ____________________________________________________________________________________Department of Education
Region V
Division of Camarines Sur
Ragay District
Baya Elementary SchoolPAGPAPAUNLAD NG KASANAYAN SA PAGBASA III

I - Deskripsyon
            Sadyang ginawa at inilaan ang pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa ng may akda upang   higit pang linangin at paunlarin ang kakayahan at kasanayan sa Pagbasa ng mga mag-aaral sa ika - tatlong baitang. Binubuo ito ng limang pangunahing kasanayan sa pagbasa na: pagtukoy sa mga detalye ng binasa, pagbibigay ng pangkalahatang kahalagahan at mensahe ng binasa, paghihinuha sa maaaring mangyari at pagtukoy sa kahihinatnan ng pangyayaring inilahad, pagsunod sa tiyak na panuto, at pagbasa upang masukat ang bilis at kasanayan sa pag-unawa sa binasa.
            Sa pamamagitan ng mga pagsasanay na ito, inaasahang malilinang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa mapanuring pag-iisip gayundin sa mabisang pagbasa, pagsulat, at sa mga pagpapahalagang pagkatauhan.


II - Mga Layunin:
              1. Naglalayong mapalawak ang talasalitaan ng mga mag-aaral at magamit ang mga 
                  bagong talasalitaan sa makabuluhang pakikipagtalastasan.
              2. Naglalayong luminang sa iba't ibang kasanayan sa Pagbasa at kakayahan sa mapa
                  nuring pag-iisip.
              3. Upang lalong mapataas ang antas ng pagkatuto sa asignaturang Filipino at mai-
                  handa ang mga mag-aaral sa ika - tatlong baitang sa National Achievement Test.


III - Work Plan

        Objectives         Activities        Time Frame      Resource                Person                Expected/
                                                                                    Requirement          Involved            Outcomes

A. Pre - Implementation
B. During- Implementation
C. Post - Implementation                                                                                                           Prepared by:
                                                                                                                 ( name)


Noted:
             __________________
                  School Head


Recommending Approval:

                                                  ___________________            ______________
                                                                PSDS                              ES - I Filipino                                       Approved:
                                                            _______________________
                                                                              ASDS
      __________________________________________________________________________


Department of Education
Region V
Division of Camarines Sur
Ragay District
Baya Elementary School


Filipino Reading Test
Panuto: Basahin ang bawat kwento at sagutin ang mga tanong na kasunod nito.


Para sa bilang 1 - 4


           Madilim - dilim pa, Isang araw ng Linggo ay ginising na ni aling Linda sina Nilo at Delia. Sa araw na iyon ay maglilibot ang kanilang mag-anak  sa Puerto Azul sa Tagaytay. Bakasyon ang mga bata kaya mamamasyal ang kanilang   mag-anak na magkakasama.
           Hindi nagtagal at narating ng mag-anak ang pook na nais puntahan. Pataas ng pataasang daang papunta sa Puerto Azul. Habang tumataas ang daan, lalong gumaganda ang kapaligiran. Dito ay walang kalbong bundok. Lahat ay natataniman ng mga punong kahoy at saging. Makapigil- hininga ang tanawing nakita ng mag-anak.

1. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit sa talata?
    a. Napakataas na tanawin
    b. Napakagandang tanawin
    c. Napakalungkot na tanawin
    d. Nakakatakot na tanawin

2. Anong katangian nang mag-anak ang ipinakita sa talata?
    a. Mahilig magyabang
    b. Mahilig mamamasyal
    c. Mahilig umalis ng bahay
    d. Mahilig sa matataas na lugar

3. Ano ang maaaring pinaka angkop na pamagat ng talata?
    a. Ang Puerto Azul
    b. Ang Mag- anak na mayabang
    c. Ang Mag- Anak sa Puerto Azul
    d. Ang Magagandang Tanawin sa Puerto Azul

4. Ano ang angkop na wakas ng kuwento?
    a. Nagkasakit ang mag-anak
    b. Masayang umuwi ang mag-anak
    c. Nakatulog ang mag - anak sa daan
    d. Malungkot na umuwi ang mag-anak